Maharishi Mahesh Yogi, Người sáng lập chương trình Thiền Siêu Việt Sáng lập bởi
Maharishi
Mahesh Yogi 
Tin tức & sư kiện
Buổi thuyết trình Thiền Siêu Việt tới các thành viên phòng Thương Mại Công Nghiệp Viêt Nam (06/06/2011)

 

Ngày 8 tháng 9 năm 2009 tại tòa nhà Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã có hơn 200 hội
viên tham gia buổi thuyết trình về Kỹ thuật Thiền Siêu Việt (Transcendental Meditation)

Buổi trình bày về Thiền Siêu Việt tới các thành viên Phòng Thương Mại Công Nghiệp Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức bởi Trumg Tâm UNESCO Văn Hóa Giáo Dục và Đào Tạo

Các chuyên gia của chương trình Thiền Siêu Việt đến từ một số nước trên thế giới như Giáo Sư Gerry Bodeker đến từ Úc, Tiến Sĩ Budacharan đến từ Thái Lan, Ông Charles Trần đến từ Mỹ, Tiến Sĩ Aileen Foo đến từ Mã Lai đã chia sẽ kiến thức về kỹ thuật luyện trí tăng cường sức khỏe này nhằm giúp con người đạt được thành công trong cuộc sống mà không có stress và long lắng với chỉ hai lần thực hành mỗi ngày một cách thoải mái dễ dàng từ 15 đến 20 phút mỗi ngày.


Ngày 8 tháng 9 năm 2009 tại tòa nhà Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam TP Hồ Chí Minh Các giáo viên
Thiền Siêu Việt và các hội viên Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam cùng ban Giám Đốc Trung Tâm
UNESCO Văn Hóa và Giáo Dục Đào Tạo


Buổi hội thảo đã được thực hiện thành công với sự hỗ trợ của Trung Tâm UNESCO Văn Hóa Giáo Dục và Đào Tạo và sự ủng hộ nhiệt tình của các thành viên Phòng Công Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam. Các giáo viên Thiền Siêu Việt đến từ các nước trong khu vực và từ Mỹ đã rất vui và hài lòng trước sự chào đón của các thành viên tham gia hội thảo.

 


Toàn bộ nội dung thuộc bản quyền của Tập Đoàn Phát triển Giáo Dục Khoa Học Vệ Đà Maharishi – một tổ chức Giáo Dục Phi Chính Phủ.
Vui Lòng xem bản quyến chi tiết và Bảo vệ thương hiệu.